Vytvoření nového archívu pomocí kontextové nabídky

K vytvoření nového archívu pomocí kontextové nabídky, klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor a zvolte Zašifrovat archív na kontextové nabídce . TPE vás vyzve k zadání názvu souboru a hesla a můžete si také vybrat další možnosti při vytváření archívu. Viz. následující dialogové okno:

Vyberte mezi možnostmi (viz. Možnosti vytvoření archívu níže) a po vložení a povrzení hesla vyberte šifrovací algoritmus a stikněte OK .

TPE začne proces vytváření archívu a po jeho ukončení se zobrazí dialogové okno s tlačítkem OK pro potvrzení.

Všimněte si, prosím, že pro otevření archívu TrustPort Archive Encryption musí být program instalován. Pokud chcete poslat zašifrovaný soubor na počítač, kde není TPE nainstalován, je nutno zaškrtnout políčko Vytvořit archív EXE v okně Zašifrovat archív, viz. Možnosti vytvoření archívů níže.

Možnosti vytvoření archívu

 • Přesunout do archívu

  Pokud tuto volbu vyberete, pak budou všechny vybrané soubory přesunuty do vytvořeného souboru archívu. To znamená, že posledním krokem archivace bude bezpečné skartování všech původních souborů.

 • Vytvoření samo-rozbalovacího (SFX) EXE archívu

  K jeho vytvoření je třeba zaškrtnout volbu Vytvořit EXE archív . V tomto případě TrustPort Archive Encryption vytvoří standardní soubor/archív CAR, ale ještě přidá speciální samo-rozbalovací hlavičku k souboru a přejmenuje ji na příponu EXE. Samo-rozbalovací archívy mohou být otevřeny stejně jako běžné programy Windows nebo stejně jako běžné archívy CAR.

 • Zabalit do ZIP archívu

  Samo-rozbalovací archívy mohou být zabaleny do souboru ZIP proto, aby lépe prošli firewally a antivirovými gatewayemi. Pro zabalení vyberte volbu Zabalit do ZIP archívu .

 • Vytvořit instalační program

  Instalátor CAR SFX je novu funkcí v TrustPort Archive Encryption 2.0, která umožňuje zašifrovat soubory do samo-rozbalovacího formátu.
  Pokud chcete SFX instalátor vytvořit, zvolte volbu Vytvořit EXE archív a poté Vytvořit instalační program , obojí v okně Zašifrovat archív.

  Vytvořený zašifrovaný soubor s použitím instalátoru CAR bude mít příponu EXE, ale ve chvíli, kdy ji chcete otevřít, budete vyzváni k zadání hesla. Pokud bude platné, soubor bude okamžitě otevřen a bude rozbalen do dočasné složky. Soubor můžete použít a po jeho zavření bude bezpečně skartován z dočasné složky a v počítači nezůstanou žádné stopy po rozbaleném souboru.
  Pokud soubor obsahuje komentář, tak bude automaticky zobrazen při otevření souboru uživatelem.

  Volba Přídání/Odstranění SFX v nabídce Soubor povoluje uživateli jednoduše přidat nebo odstranit příponu .EXE na jakémkoli souboru bez toho, že by bylo nutno odšifrovávat tak, jak tomu bylo v předešlých verzích.

Související odkazy

Obsah
Rozbalení archívu (Dešifrování)
Přidání komentáře
Zobrazení vlastností archívu