Testování konzistence archívu CAR

Kontrolu konzistence archívu můžete spustit kdykoli. Není důležité, zda je archív otevřen nebo ne. V případě, že je archív otevřen, kontrolní proces začne okamžitě, v případě, že není otevřen, CAR plug-in vyzve k zadání hesla a pokud je platné, je zahájen testovací proces. Je třeba stisknout klávesovou kombinace SHIFT+ALT+F9 nebo vybrat Testování archívu z nabídky Soubory .

Je možné vybrat více než jeden CAR archív ke kontrole konzistence. Plug-in vyzve k zadání hesla pro každý vybraný soubor individuálně.

Související odkazy

Otevření archívu
Vytvoření nového archívu
Přidání souborů
Vymazání souborů
Zobrazení souboru
Konfigurace CAR plug-inu