Použití CheckImage v rozšířeném režimu

Když se přepnete do rozšířeného režimu, můžete, stejně jako ve zjednodušeném režimu, provést prověření souboru diskového obrazu .

Přidaná funkčnost v rozšířeném režimu v porovnání se zjednodušeným režimem:

  • CheckImage dovoluje zvolit tabulku FAT , kterou chcete použít pro prověření a opravu diskového obrazu.
  • Je možné také změnit akci, která bude provedena s poškozenými soubory a adresáři (v případě, že existuje více možností na výběr).
  • Existují celkem tři různá zobrazení , která můžete použít při změně akce provedené v průběhu opravy.
  • Můžete rovněž přímo zformátovat soubor diskového obrazu jestliže je příliš poškozen.

Rozšířený mód je určen pouze pro zkušené uživatele! Jestliže nerozumíte něčemu v této části příručky, přečtěte si nejprve část, týkající se zjednodušeného módu.

Související odkazy

Hlavní stránka