Změna nastavení opravy v rozšířeném módu

V rozšířeném módu je možné změnit akci, která bude provedena v průběhu opravy. Jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na některé položce v seznamu, zobrazí se kontextová nabídka, kde je možné vybrat akci, která bude provedena. V zobrazení Všechny soubory je možné i pro bezchybový soubor označit kterýkoliv soubor či adresář pro smazání.

Jestliže změníte vybranou akci pro nějaký poškozený objekt (soubor či složku), zvolená akce není provedena ihned, ale až v okamžiku, kdy máte provedena všechna nastavení a změny a spustíte funkci provedení opravy . Nyní pouze měníte nastavení akce, která bude později provedena.

Když označíte adresář ke smazání, CheckImage spustí na pozadí nové prověření s vyloučení obsahu tohoto adresáře. Žádné z Vašich nastavení se neztratí . Podobně když nějaký adresář je vybrán ke smazání a Vy zvolíte jinou akci, CheckImage opět spustí nové prověření zahrnující v sobě i adresář, který byl předtím určen ke smazání.

Můžete také vybrat více objektů najednou. V kontextové nabídce se objeví všechy možné akce, které je možné provést, ale pouze akce společné pro všechny vybrané objekty budou dostupné.

Jestliže se program nachází v zobrazení Zobrazit provázané a kliknete pravým tlačítkem myši na objekt určený na opravu, dostanete na výběr o dvě možnosti více. Obě ovlivňují prioritu opravy: Posunout nahoru k vyšší prioritě a Posunout dolů k nižší prioritě.

Související odkazy

Hlavní stránka