Prověření diskového obrazu v rozšířeném módu

Prověření souboru diskového obrazu se skládá z několika kroků:

1. Vyberte soubor diskového obrazu v okně pro otevření souboru.
2. Zadejte Vaše autentizační údaje nezbytné pro otevření souboru diskového obrazu.

Objeví se informační okno, kde jsou shrnuty výsledky kontroly:

Informace o nalezených chybách jsou zobrazeny v informačním řádku na spodním okraji okna programu CheckImage. Existují tři základní skupiny chyb:

  • Nekonzistence v tabulkách FAT: Obě kopie tabulky FAT nejsou konzistentní. Program CheckImage vybere tu tabulku FAT, která obsahuje méně chyb. Můžete však kdykoliv později sami zvolit FAT tabulku. Když spustíte proceduru opravy diskového obrazu, bude poškozená tabulka přepsána vybranou tabulkou.
  • Ztracené alokační jednotky (clusters): Některé sektory v tabulce FAT jsou označeny jako že obsahují data, ale nepaří k žádnému souboru v diskovém obrazu. Tyto sektory budou po opravě označeny jako prázdné místo.
  • Poškozené objekty: Poškozené objekty jsou buď soubory nebo adresáře, které obsahují chyby. Metoda opravy, která bude použita, závisí na typu chyby každého poškozeného objektu. Může dojít i k tomu, že některé z nich nebudou moci být opraveny a budou muset být smazány.

Související odkazy

Hlavní stránka