Naformátovat diskový obraz

Tato funkce je dostupná pouze v rozšířeném módu. Jestliže zjistíte, že Váš obraz viruálního disku je příliš poškozený, můžete provést jeho naformátování s použitím této funkce programu CheckImage.

POZOR! Zformátováním souboru diskového obrazu budou všechna data, která tento disk obsahuje nenávratně ztracena!
Program CheckImage nedokáže změnit žádné nastavení souboru diskového obrazu (velikost, šifrovací algoritmus atd.) Jestliže potřebujete změnit velikost, použijte Editor diskových obrazů.

Související odkazy

Hlavní stránka