Různé způsoby zobrazení v rozšířeném módu

CheckImage nabízí tři různé způsoby zobrazení

  • Všechny chyby

    V tomto základním zobrazení můžete vidět seznam všech poškozených objektů. Každý řádek seznamu obsahuje cestu k poškozenému objektu, jeho velikost, nalezené chyby oddělené čárkou a metodu, která bude použita pro opravu této chyby. Můžete setřídit tento seznam podle jednotlivých sloupců kliknutím na titulní políčko vybraného sloupce.

  • Překřížené skupiny

    V souboru diskového obrazu se mohou vyskytnout některé soubory nebo adresáře, které jsou navzájem překřížené. Some files or directories in the image can be crosslinked together. Podívejte se na Popis typů chyb pro více informací. Na levé straně okna tohoto zobrazení můžete vybrat skupinu překřížených objektů, kterou chcete vidět. Na pravé straně je seznam položek, které jste vybrali a který je podobný zobrazení Všechny chyby . Je tu však navíc jeden sloupec obsahující informace o prioritě opravy a položky v něm jsou setříděny právě podle této priority. Tato priorita platí pro položky, které budou opraveny. Můžete samozřejmě změnit tuto prioritu . Neopravitelné položky jsou na konci seznamu.

  • Všechny soubory

    Toto zobrazení je určeno pro prohlížení obsahu disku. Zobrazuje nejen poškozené soubory a adresáře, ale všechny soubory a adresáře, které se na disku nacházejí. Pro jednodušší procházení je v levém okně zobrazen strom adresářů. Každý adresář je zobrazen s ikonou, která charakterizuje jeho stav (jinou ikonu má adresář bez chyb a jinou adresář, obsahující chyby).

Související odkazy

Hlavní stránka