Často kladené dotazy (FAQ)

 • Kdy mám použít CheckImage?

  Podobně jako Windows kotroluje váš pevný disk, kdykoliv nevypnete Váš počítač správně, je třeba ve stejném případě zkontrolovat soubory diskových obrazů, které jste měli připojeny. Virtuální disky Disk Protection jsou odpojeny při odhlášení se ze systému, takže není třeba kontrolovat diskové obrazy, když nekorektně vypnete počítač, poté co se vám podařilo se úspěšně odhlásit ze systému. Na druhou stranu data ve vašich diskových obrazech mohou být poškozena i jiným způsobem než jen špatným odpojením. Takže pokud máte na Vašem diskovém obrazu uložena cenná data, je třeba jej kontrolovat čas od času i při normálním používání (alespoň jednou měsíčně).

 • Jak mohu zabránit chybám ve svých diskových obrazech?

  Jsou obecně dva způsoby, jak může vziknout ve Vašem diskovém obrazu chyba, kterým lze předcházet. První způsob (popisovaný už dříve) je, že vypnete počítač bez odpojení připojených virtuálních disků (což bývá provedeno automaticky při odhlašování se ze systému). Tomu lze zabránit, ovšem ne vždy. Druhý způsob je, že nastane chyba na disku (nebo jiném médiu, na němž máte uložen soubor diskového obrazu). Tudíž byste neměli uschovávat vaše diskové obrazy s cennými daty např. na starém a nespolehlivém pevném disku.

 • Co je myšleno těmi texty ve sloupci "Chyba"?

  Tyto texty nejsou příliš popisné, protože musí být krátké, aby se vešly do úzkého sloupce. Každý řádek obsahuje seznam chyb, oddělených čárkami, které byly nalezeny u této vadné položky. Popis těchto chyb je na stránce Popis chyb a jejich opravy .

 • Když se snažím zkontrolovat diskový obraz, objeví se zpráva: "Tento soubor už je otevřen!" Co to znamená?

  Tato zpráva znamená, že se pokoušíte zkontrolovat diskový obraz, který je momentálně používán. Nejspíš je chyba v tom, že jste neodpojili diskový obraz ze systému předtím, než se ho snažíte zkontrolovat. Nelze kontrolovat diskový obraz, který je právě připojen do systému! Není také možné kontrolovat diskový obraz, který je již otevřen v Editoru diskových obrazů nebo jiné instanci CheckImage.

 • Proč jsou v programu v rozšířeném módu tlačítka "FAT 1" a "FAT 2"? Otevřel jsem diskový obraz, ale tato tlačítka jsou stále nedostupná.

  Tato tlačítka mohou být použita, jen když jsou FAT tabulky neshodné. Pak je možné s použitím těchto tlačítek přepínat mezi oběma tabulkami (vybíráte tu, podle které se bude provádět oprava). Pokud jsou obě tabulky shodné, není žádný důvod, abyste z nich vybírali, takže jsou tlačítka nedostupná. Více informácí o vybírání FAT tabulek je zde .

 • Co můžu dělat, když CheckImage oznámí, že "Tento diskový obraz je příliš poškozen, takže nemůže být zkontrolován!" ?

  Tento soubor diskového obrazu je natolik poškozen, že kromě toho, že nemůže být zkontrolován, také s největší pravděpodobností nemůže být ani připojen do systému. V takovém případě neexistuje bohužel žádný způsob, jak zachránit data uschovaná v tomto souboru diskového obrazu.

 • Když se snažím zkontrolovat diskový obraz uložený na CD, zobrazí se chyba při přístupu k tomuto souboru. Co se stalo?

  Tato verze programu CheckImage vyžaduje kromě přístupu ke čtení také přístup k zápisu do souboru diskového obrazu. Nicméně CD-ROM je navržený pouze ke čtení, tudíž není možné opravovat soubory diskových obrazů uložené na CD. Pokud potřebujete zkontrolovat takový soubor, překopírujte ho na zapisovatelné médium a spusťte tuto operaci znovu.

Související odkazy

Hlavní stránka