Informace o produktu a jeho klíčové vlastnosti

  • CheckImage používá dvou různých úrovní složitosti uživatelského rozhraní a funkcionality, které ho činí jednoduchým na používání a zároveň výkonným nástrojem na prověřování a opravu chyb.
  • CheckImage je scopen najít chyby a automaticky pro ně vybrat odpovídající řešení.
  • Dovoluje změnit způsob řesenípro každý poškozený objekt.
  • Je možné vybrat tabulku FAT podle které budou chyby opravovány.
  • Lze zformátovat celý soubor diskového obrazu s použitím CheckImage.
  • Program CheckImage zaznamená protokol o všech opravách do zvláštního souboru.

Související odkazy

Hlavní stránka