Úvod do programu CheckImage

Program CheckImage je výkonnou utilitou pro kontrolu souborů obrazů virtuálních disků a opravu případných chyb, které mohou nastat například v okamžiku nesprávného vypnutí počítače. Jesliže objevíte nějaký problém ve Vašem souboru diskového obrazu, je důrazně doporučeno prověřit ho s použitím programu CheckImage. Je však doporučeno zkontrolovat všechny připojené diskové obrazy programem CheckImage po každém nekorektním ukončení operačního systému.

Není možné kontrolovat soubor diskového obrazu, který je právě připojen do systému nebo upravován pomocí jiných utilit (například Editor diskových obrazů). Je nutné ho nejprve odpojit resp. zavřít soubor v Editoru diskových obrazů.

CheckImage nabízí dvě úrovně složitosti ovládání. Zjednodušený mód je určený pro běžné uživatele, možnosti rozšířeného módu pak pro zkušené uživatele. Mezi oběma režimy je možné se kdykoliv přepnout.

Související odkazy

Použití CheckImage ve zjednodušeném módu
Použití CheckImage v rozšířeném módu
Hlavní stránka