Registrace produktu

Standardní zkušební trial verze může být bezplatně používána po dobu 30 dnů. Jestliže ji chcete používat i po uplynutí zkušební doby, musíte si zakoupit a zaregistrovat plnou licenci. Když obdržíte licenční klíč, k jeho zapojení stačí použít tlačítko Registrace v dialogovém okně Licenční klíče.

Použití tlačítka Podrobnosti je užitečné v okamžiku, kdy si chcete ověřit, že jste vybrali správný licenční klíč před jeho importem do systému.

Tlačítko Registrace spustí Průvodce registrace produktů Trustport. Pomocí něho v několika krocích registrujete jakýkoliv produkt Trustport PC Security.

V dalším okně volíte způsob registrace produktu. Pokud vlastníte licenční klíč, vyberte druhou možnost a zadejte pouze cestu k souboru s licenčním klíčem (např. c:\Downloads\keys\checkimage.key). Pokud vlastníte seriové číslo, které jste získali při zakoupení produktu, zvolte první možnost a vložte jej do pole pro tuto registraci. Průvodce registrací se spojí s firemním serverem, který Vám sériové číslo potvrdí.

Okno Informace o vlastníku seriového čísla se objeví pouze v případě, že tímto seriovým číslem registrujete produkty Trustport PC Security poprvé. Pro další postup je nutno vyplnit minimálně položky Jméno/společnost a email.

Vlastníte-li univerzální klíč produtků Trustport PC security, zobrazí se okno Výběr produktů. V tomto okně nastavujete, jaké produkty mají být zaregistrovány.

Pro finální naimportování klíče, klikněte na tlačítko Dokončit.

Související odkazy

Hlavní stránka , Technická podpora , Informace o produktu a jeho klíčové vlastnosti