Použití CheckImage ve zjednodušeném módu

Zjednodušený mód zaměřen na jednoduché a intuitivní ovládání programu, kdy rozšířené a méně často používané funkce jsou skryty. Když spustíte program CheckImage jsou možné pouze dvě akce: můžete spustit kontrolu souboru diskového obrazu, a nebo se přepnout do rozšířeného módu.

Když si vyberete kontrolu souboru diskového obrazu, program CheckImage provede všechny nezbytné kontrolní procedury a zobrazí jejich výsledek. Potom už jen zbývá stisknout jedno tlačítko pro provedení opravy všech nalezených chyb. Jestliže tento krok nechcete provést, můžete samozřejmě zavřít soubor diskového obrazu i bez provedení oprav.

Související odkazy

Více o kontrole diskového obrazu
Více o chybách a jejich opravách
Hlavní stránka