Chyby a jejich oprava ve zjednodušeném módu

Celkem se moho vyskytnou tři základní typy chyb:

  • Nekonzistence v tabulkách FAT: Tabulka FAT obsahuje informace o každém souboru a adresáři uloženém v soubor diskového obrazu včetně jeho velikosti a přesné pozice kde se nachází. V každém obrazu vituálního disku jsou dvě kopie tabulky FAT, které musí být stejné. Jestliže je jedna kopie tabulky FAT, můžete použít pro záchranu Vašich dat druhou kopii tabulky FAT. V případě, že obě tabulky nejsou stejné, program CheckImage pro Vás vybere tabulku s menším počtem chyb. Když zvolíte opravu tohoto souboru diskového obrazu, nekonzistence tabulek FAT bude také opravena.
  • Ztracené alokační jednotky (clusters): Některé sektory (celý obraz virtuálního disku je rozdělan na sektory, každý sektor obsahuhuje 512 bajtů dat) v tabulce FAT jsou označeny jako že obsahují data, ale nepaří k žádnému souboru v diskovém obrazu. Tyto sektory budou po opravě označeny jako prázdné místo.
  • Poškozené objekty: Poškozené objekty jsou buď soubory nebo adresáře, které obsahují chyby. Metoda opravy, která bude použita, závisí na typu chyby každého poškozeného objektu. Může dojít i k tomu, že některé z nich nebudou moci být opraveny a budou muset být smazány.

Informace o nalezených chybách v souboru, který byl prověřen jsou zobrazeny v informačním řádku na spodním okraji okna programu CheckImage.

Seznam poškozených objektů je zobrazen v tabulce ve středu okna. Pro každý objekt je zde uvedena informace o jeho jméně (včetně plné cesty), velikosti (pouze u souborů), chybách a metodách, které budou použity pro jejich opravu. Více informací o chybách a možných způsobech jejich opravy najdete na této stránce Popis typů chyb

Poslední akcí je spuštění procedure opravy chyb. Po jejím dokončení bude soubor diskového obrazu automaticky uzavřen.

Související odkazy

Popis typů chyb
Hlavní stránka