Nastavení TrustPort DataShredder

Tato stránka slouží k nastavení programu DataShredder. Toto nastavení bude použito v průběhu skartovacího procesu. Na tomto místě je možné zvolit skartovací metodu a určit způsob vytváření hlášení. Skartovací metoda se vybírá ze seznamu dostupných metod, přičemž stručný popis právě vybrané metody je zobrazen pod oknem výběru metody. Tato verze DataShredderu podporuje metody Quick metoda , U.S. DOD metoda a Peter Gutmann .

Popis dostupných metod:

Quick metoda Quick metoda je velmi rychlá, ovšem na úkor bezpečnosti, protože data jsou přepsána pouze jediným průchodem. Vzorek pro přepis pracuje s náhodnými čísly.
U.S. DOD metoda Použitá standardní metoda U.S. DoD je nastavena jako implicitní metoda pro skartování. Tato metoda přepisuje data na magnetických médiích v sedmi průchodech. Je založena na dokumentu NSA číslo DoD 5220.22-M. Tato metoda má průměrnou rychlost a je dostatečně bezpečná.
Peter Gutmann Metoda Peter Gutmann je vysoce bezpečná, ale na úkor rychlosti, je nejpomalejší ze všech implementovaných - používá 35 přepisovacích průchodů. Jedná se o velmi efektivní metodu přepisu dat na magnetických médiích.

Nastavení hlášení:

Vytvářet hlášení Jestliže je tato možnost zvolena, soubor hlášení bude vytvořen. Tento soubor obsahuje informace o datumu a času startu a ukončení skartovacího procesu, seznam smazaných souborů a adresářů a seznam skartovaných položek. Jméno aktuálně přihlášeného uživatele Windows je také zaznamenáno.
Přepisovat soubor hlášení Zvolíte-li tuto volbu, program TrustPort DataShredder přepíše soubor hlášení před každým spuštěním procesu skartování. Jestliže není tato volba zvolena, program TrustPort DataShredder připojí nové informace o proběhlém procesu skartace do stávajícího souboru hlášení.
Ptát se na jméno souboru hlášení před skartováním Zvolte tuto volbu, jestliže si před každým procesem skartování přejete vybrat, případně vytvořit, soubor hlášení. Pokud tato volba není zvolena, bude použit předdefinovaný soubor hlášení.

Chcete-li použít předdefinovaný soubor hlášení, musíte si jej vybrat, případně vytvořit, v okně Otevřít, které se zobrazí po kliknutí na ikonu adresáře nacházející se vpravo dole vedle textu "Použij toto jméno souboru:". Pokud při pojmenování souboru hlášení nezadáte svou vlastní příponu, bude k Vámi zvolenému jménu souboru připojena implicitní přípona ".rpt". Stejné okno bude zobrazeno při spuštění skartovacího procesu se zvolenou volbou "Zeptat se na jméno souboru hlášení před skartací".

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort DataShredder
TrustPort DataShredder - Skartovat
TrustPort DataShredder - Nouzové skartování