TrustPort DataShredder - Nouzové Skartování

Záložka Nouzové Skartování slouží k bezpečnému skartování uživatelem zvolených dat. Uživatel si může sám předvolit soubory nebo adresáře, které se budou mazat. Aby bylo nouzové mazání co nejrychleji spuštěno, aktivuje se pomocí uživatelem zvolené klávesové zkratky.

Používat nouzové skartování
Tato volba aktivuje/deaktivuje možnost nouzového skartovaní

Vyžadovat potvrzení
Toto nastavení aktivuje/deaktivuje dialog, který se nás před samotným skartovaním dotazuje zda-li chceme opravdu skartovat námi zvolená data.

Klávesová zkratka
Po kliknutí do tohoto pole můžete zvlit vaší klávesovou zkratku pro nouzové skartování

Objekty k nouzové skartaci
Kliknutím na toto tlačítko se otevře formulář pro vybrání souborů nebo složek, které chceme nouzově skartovat.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort DataShredder
TrustPort DataShredder - Nastavení
TrustPort DataShredder - Skartování