TrustPort DataShredder

Program TrustPort DataShredder je aplikace pro bezpečné a neobnovitelné mazání Vašich elektronických dat. S její pomocí můžete snadno a navždy smazat své citlivé soubory, složky a logické disky. TrustPort DataShredder také umožňuje bezpečně smazat volný prostor na logických discích, cookies, dočasné soubory internetu, internetovou a dokumentovou historii, historii spouštěných programů, obsah koše i dočasný systémový adresář.

Tento správce v sobě spojuje nastavení všech vlastností TrustPort DataShredder, které nějakým způsobem ovlivňují chování tohoto programu. Ovládání je dostupné v Zjednodušeném a Rozšířeném režimu.

 • Rozšířený režim

  Slouží pro ovládání programu uživateli s pokročilými znalostmi. V tomto rozhraní je možné nastavit všechny konfigurovatelné položky. Ovládání je rozděleno na následující oblasti:

  • Nastavení - na této stránce můžete nastavit možnosti programu TrustPort DataShredder. Patří sem nastavení skartovací metody, vytváření hlášení atd.
  • Skartování - záložka slouží ke skartování některých systémových dat. Je možné mazat dočasné soubory internetu, cookies, adresář dočasných souborů systému, koš, internetovou historii, historii spouštěných aplikací a historii dokumentů.
  • Nouzové skartování - stránka slouží k nastavení bezpečného skartování uživatelem zvolených dat.

  Jestliže TrustPort DataShredder není licencován, pak je jako úvodní stránka zobrazeno následující upozornění. V takovém případě není umožněno měnit nastavení programu ani skartování dočasných souborů, systémových adresářů a historií.

  K jednotlivým stránkám s nastavením se můžete dostat pomocí stromového seznamu v levé části okna. Po kliknutí na některou z oblastí konfigurace se příslušná stránka zobrazí v pravé části okna. Dalším způsobem, jak přejít k některé oblasti konfigurace, je kliknout na příslušný odkaz na úvodní stránce.

  K tomu, aby se každá změna projevila do stávající konfigurace, je potřeba ji potvrdit tlačítkem Použít !

  Ve spodní časti ovládacího rozhraní se nacházejí dvě tlačítka. V levém dolním rohu okna je umístěno tlačítko Nápověda, které po kliknutí zobrazí stránku s nápovědou k dané konfigurační stránce. Nápověda bude zobrazena ve výchozím internetovém prohlížeči. Stisknutím tlačítka Zjednodušený režim dojde k přepnutí tohoto správce do výchozího zjednodušeného režimu.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort DataShredder - Skartovat
TrustPort DataShredder - Nouzové skartování
TrustPort DataShredder - Konfigurace