TrustPort DataShredder - Skartování

Záložka Skartovat slouží pro skartování dočasných souborů a adresářů systému a historií. Vybráním příslušných položek snadno zvolíte dočasné soubory, adresáře či historie, které chcete skartovat. Po klepnutí na tlačítko Skartovat začne TrustPort DataShredder bezpečně vymazávat zvolené položky.

Dočasné soubory internetu
Pokud zvolíte tuto položku, aplikace TrustPort DataShredder smaže obsah dočasných souborů internetu. Dočasné soubory internetu využívá Váš internetový prohlížeč pro ukládání webových stránek, obrázků a jiných souborů.

Cookies
Zaškrtnutím této položky vymažete všechny soubory v adresáři Cookies. Cookies mohou obsahovat citlivá data, například hesla pro přístup na nejrůznější internetové stránky.

Dočasné soubory systému
Tato položka Vám umožní vymazat všechny soubory a adresáře umístěné v dočasném adresáři systému Windows. Pro skartování dočasných systémových souborů je použita cesta, definovaná systémovou proměnnou TMP. V případě, že tato systémová proměnná neexistuje, DataShredder použije proměnnou TEMP.

Odpadkový koš
Tato položka slouží k vymazání obsahu koše. Koš může obsahovat citlivá a tajná data.

Historie navštívených stránek v Internetu
Tato položka Vám umožní smazat internetovou historii. Internetová historie obsahuje informace o navštívených internetových stránkách, případně další informace.

Historie otevíraných dokumentů
Tato položka slouží ke smazání seznamu otevíraných dokumentů, který naleznete v položce Dokumenty nabídky Start.

Historie spouštěných programů
Tato položka umožňuje smazání všech záznamů v historii spouštěných programů v položce Spustit nabídky Start. Pro korektní provedení změn doporučujeme po dokončení skartace restartovat Windows.

Skartovat
Po stisknutí tohoto tlačítka je spuštěn proces skartování. Jako parametry pro skartaci budou použita nastavení zvolená v záložce Nastavení. Pro spuštění procesu skartace musíte vždy zvolit alespoň jednu položku.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort DataShredder
TrustPort DataShredder - Nastavení
TrustPort DataShredder - Nouzové skartování