TrustPort DataShredder v kontextové nabídce

Program TrustPort DataShredder je plně integrován do kontextové nabídky, pomocí níž umožňuje mazání souborů, adresářů nebo logických disků. Po nainstalování programu se nová položka TrustPort DataShredder objevuje v kontextové nabídce zobrazené v kterémkoliv správci souborů po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor, adresář nebo logický disk. Tato nová položka umožňuje bezpečné mazání souborů, adresářů nebo logických disků. V případě práce s disky je položka TrustPort DataShredder v kontextové nabídce navíc rozšířena o tři možnosti: Skartovat data na disku, Skartovat volný prostor a Skartovat celý disk (což je volba kombinující obě předchozí).

Pokud vyberete kliknutím pravým tlačítkem myši logický disk, případně více disků, a v kontextové nabídce zvolíte kterýkoliv příkaz z položky TrustPort DataShredder, budete vždy vyzváni k potvrzení Vašeho rozhodnutí. Před potvrzením Vám doporučujeme uzavřít všechny běžící aplikace; zabráníte tak případným konfliktům během skartace.

Související odkazy

Hlavní stránka