Skartování dat

O průběhu skartace dat programem TrustPort DataShredder informuje okno, které vidíte níže. Ukazatel průběhu znázorňuje kolik procent aktuálního souboru je již smazáno. Nad ukazatelem průběhu naleznete informace o aktuálním průchodu (mazacím cyklu), celkovém počtu průhodů (mazacích cyklů) a velikosti skartovaného souboru. Celkový počet průchodů odpovídá zvolené metodě skartace (v záložce Konfigurace), přičemž každá metoda má předem určený počet průchodů (mazacích cyklů), které musí proběhnout pro dosažení žádoucího výsledku.

Většina operací, které program TrustPort DataShredder provádí, může být uživatelem přerušena. Operaci lze přerušit kliknutím na tlačítko Storno v příslušném dialogovém okně.

Smazání jakéhokoliv souboru nebo složky musí být potvrzeno. Pro potvrzení se zobrazí následující dialogové okno.

Stisknutím příslušného tlačítka můžete ovlivnit další průběh skartace. Jestliže zvolíte Ano, pak bude aktuální soubor nebo adresář smazán a pro další soubor nebo adresář se totéž dialogové okno zobrazí znovu. Pokud jste si naprosto jisti, že chcete nenávratně smazat všechny vybrané soubory nebo adresáře, stiskněte tlačítko Ano pro všechny, čímž zamezíte zobrazení potvrzovacího okna pro každý další jednotlivý soubor či adresář. Tlačítkem Ne zabráníte skartaci aktuálního souboru nebo složky; proces skartace pak pokračuje s následujícím souborem či adresářem. Stiskem tlačítka Storno ukončíte celý skartovací proces. Má-li mazaný soubor nebo adresář nějaké atributy, jste na tuto situaci upozorněni stejným dialogovým oknem s textem "Soubor '...' má atribut. Opravdu jej chcete skartovat?".

V případě, že je soubor určený pro skartaci současně používán nějakou jinou aplikací, objeví se podobné dialogové okno jako předchozích případech. Nyní má však dialogové okno tlačítka Přerušit, Zkusit znovu, Ignorovat a Ignorovat vše. Jestliže stisknete Přerušit, skartovací proces bude ukončen. Po stisknutí tlačítka Zkusit znovu se TrustPort DataShredder pokusí opět smazat aktuální soubor. Tlačítka Ignorovat a Ignorovat vše přeskočí tento, respektive všechny, jinými aplikacemi používané soubory.

Po ukončení každého procesu skartace zobrazí program TrustPort DataShredder příslušné okno s informací o výsledku skartace.

Související odkazy

Hlavní stránka