Parametry příkazové řádky

Disk Protection používá parametrů příkazové řádky k určení operace, která se má provést. Jestliže spustíte program TDisk.exe bez parametrů, Disk Protection předpokládá žádost o připojení diskového obrazu a spustí Průvodce připojením .

Podrobný popis parametrů:

Každý příkaz a přepínač musí být uvozen znakem přepínače, kterým je pomlčka '-' nebo znak lomítka '/'. V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny parametry příkazové řádky, které program TDisk.exe podporuje:

-m Připojení diskového obrazu prostřednictvím Průvodce připojením ,
-ro připojení obrazu pouze pro čtení,
-am zařazení diskového obrazu do seznamu automaticky připojovaných diskových obrazů,
-am- odstranění diskového obrazu ze seznamu automaticky připojovaných diskových obrazů,
-d zamezení možnosti změny parametrů připojení s výjimkou přihlašovacích údajů,
-ua=jméno zadané uživatelské jméno bude použito místo jména uživatelského účtu přihlášeného do Windows,
-unrs speciální parametr, který říka programu TDisk.exe aby odstranil sama sebe ze seznamu automaticky spouštěných aplikací po staru Windows (používá se při instalaci),
písmeno: určení písmena, které má být připojenému disku přiřazeno,
soubor jméno souboru s diskovým obrazem, který má být připojen do systému.
TDisk.exe -m -am -d -ua=pavel q: "c:\Program Files\TrustPort Disk Protection\Images\image000.tdi"
-q Rychlé připojení diskového obrazu do systému,
-ro připojení obrazu pouze pro čtení,
-am zařazení diskového obrazu do seznamu automaticky připojovaných diskových obrazů,
-am- odstranění diskového obrazu ze seznamu automaticky připojovaných diskových obrazů,
-d zamezení možnosti změny parametrů připojení s výjimkou přihlašovacích údajů,
-ua=jméno zadané uživatelské jméno bude použito místo jména uživatelského účtu přihlášeného do Windows,
písmeno: určení písmena, které má být připojenému disku přiřazeno,
soubor jméno souboru s diskovým obrazem, který má být připojen do systému.
TDisk.exe -q -ro -d -ua=pavel q: "c:\Program Files\TrustPort Disk Protection\Images\image000.tdi"
-u Odpojení disku resp. diskového obrazu ze systému,
soubor specifikace jména souboru včetně plné cesty, který je obrazem připojeného disku NEBO
písmeno: určení písmena disku, ktrý má být odpojen NEBO
-all odpojení všech aktuálně připojených virtuálních disků Disk Protection.
TDisk.exe -u q:
-c Vytvoření nového diskového obrazu ,
-am zařazení diskového obrazu do seznamu automaticky připojovaných diskových obrazů,
-im po dokončení vytváření diskového obrazu ho ihned připojit do systému,
-f automatické předvyplnění parametrů,
-alg= změna šifrovacího algoritmu, který bude použit pro nově vytvořený diskový obraz,
cast algoritmus CAST 128,
rijn algoritmus AES (Rijndael)
-d zamezení možnosti změny parametrů vytvoření s výjimkou přihlašovacích údajů,
-ua=jméno zadané uživatelské jméno bude použito místo jména uživatelského účtu přihlášeného do Windows,
-is=velikost velikost nového obrazu v megabytech (aktuální velikost),
-unrs speciální parametr, který říka programu TDisk.exe aby odstranil sama sebe ze seznamu automaticky spouštěných aplikací po staru Windows (používá se při instalaci),
-inst modifikace chování automatického předvyplnění parametrů použitý při instalaci Disk Protection,
soubor specifikace jména nového souboru diskového obrazu včetně plné cesty.
TDisk.exe -c -am -im -f -alg=cast -ua=pavel -is=512 "c:\Program Files\TrustPort Disk Protection\Images\image000.tdi"
-e Úpravy souboru diskového obrazu (správa uživatelů, zvětšování limitu atd),
file specifikace jména souboru včetně plné cesty, který má být editován.
TDisk.exe -e "c:\Program Files\TrustPort Disk Protection\Images\image000.tdi"
-r Registrovat ovladač Disk Protection, spuštění administrátorské utility, která provede registraci šifrovacího ovladače do systému Windows,
-u odregistrace ovladače ze systému Windows.
TDisk.exe -r -u
--man Otevření uživatelské příručky programu Disk Protection,
stránka jméno stránky (například faq.htm), která má být otevřena. Jestliže tento parametr nebyl specifikován, Disk Protection otevře uživatelskou příručku na stránce s obsahem.
TDisk.exe --man news.htm
-? Zobrazení okna s rychlou nápovědou o parametrech příkazové řádky.

Související odkazy

Hlavní stránka
Průvodce připojením
Rychlé připojení
Průvodce vytvořením nového obrazu
Editor diskových obrazů