Informace o produktu a jeho klíčové vlastnosti

TrustPort Disk Protection je progresivní program, který vytváří nový virtuální disk Ve Vašem počítači. Práce s tímto virtuálním diskem je úplně stejná jako s kterýmkoliv jiným diskem. Veškerá data jsou při zápisu automaticky on-line (transparentně) zašifrovaná. Při čtení nebo kopírování jsou na pozadí bez účasti uživatele rozšifrovaná. Transparentní šifrování pracuje automaticky, bez zásahu uživatele. V případě zhroucení operačního systém nebo výpadku napájení, nemůže dojít k úniku dat, poněvadž všechna data jsou nepřetržitě šifrována v diskovém obrazu.

 • Transparentní šifrování dat.
 • Lehce použitelný, musíte pouze vytvořit diskový obraz a připojit ho do systému.
 • Silné šifrovací algoritmy odpovídající mezinárodním normám.
 • Možnost uložení souboru diskového obrazu kdekoliv na pevném disku, na síti nebo výměnném médiu.
 • Diskové obrazy umístněné na síti mohou být sdíleny více uživateli. Avšak pouze uživatel, který připojil obraz jako první, může rozhodnout, zda obraz bude připojen v režimu pro čtení i zápis, a nebo jen pro čtení. Pokud rozhodne o připojení v režimu pro čtení i zápis, potom ostatní uživatelé k tomuto obrazu nemají přístup. Jinak všichni uživatelé mohou k připojenému diskovému obrazu přistupovat pouze v režimu čtení.
 • Soubory diskových obrazů mohou být automaticky připojovány při startu Windows a automaticky odpojovány po uplynutí určené časové doby, pokud počítač přejde do režimu spánku nebo stisknutím speciální volitelné kombinace kláves.
 • Disk Protection si pamatuje připojované obrazy a použité parametery připojení v seznamu naposledy použitých obrazů a tím umožní rychlý výběr a připojení těchto obrazů. K dispozici je také interaktivní správa těchto obrazů.
 • Můžete využít funkci vyhledávání souborů diskových obrazů Disk Protection na místních discích, výměnných médiích nebo i na síti.
 • TrustPort Disk Protection při vytváření nového diskového obrazu automaticky vybere nejvhodnější souborový systém podle požadované velikosti obrazu. Použitelné systémy souborů jsou FAT 12, FAT16 and FAT32.
 • Poskytuje možnost vytvoření dalších uživatelských účtů v každém souboru diskového obrazu, čehož lze využít i pro sdílení dat.
 • Obsahuje aplikaci pro kontrolu a opravu poškozených dat.

Související odkazy

Hlavní stránka