Editor diskových obrazů

Editor diskových obrazů TrustPort Disk Protection je administrační utilita, která obsahuje většinu operací správy obrazu virtuálního disku. Autentizovaný uživatel může lehce vytvářet nové uživatele, připojovat a odpojovat virtuální disk, nastavit heslo vybranému uživatelskému účtu, změnit své vlastní heslo, změnit velikost limitu a další.

Disk Protection definuje tři druhy uživatelských účtů, lišících se právy:

  • uživatel,
  • uživatel správem jen pro čtení a
  • administrátor
  • .

Všichni uživatelé mohou připojovat virtuální disk do systému a zase ho odpojovat, ale uživatelé jen pro čtení mouhou pouze číst z připojeného disku. To znamená, že nemají právo zápisu na tento disk. Uživatel s administrátorskými právy může spravovat ostatní uživatelské účty - tj. vytvářet nové , mazat, přejmenovat a změnit typ uživatelského účtu, dále nastavovat hesla vybranému účtu, měnit aktuální limit a další.

Editor diskových obrazů Disk Protection přichází s moderním designem, který zvyšuje jeho použitelnost a pohodlí uživatele. Všechny důležité funkce jsou rychle dostupné z panelu nástrojů či kontextové nabídky, kterou můžete vyvolat stiskem pravého tlačítka myši na vybrané položce. Ve stavovém řádku programu je k dispozici rychlá informace o jméně aktuálně autentizovaného uživatelského účtu a stavu připojení otevřeného diskového obrazu. Ten je signalizován barvou indikátoru, který je umístěn v pravém dolním rohu okna programu. Zelená barva indikátoru signalizuje, že otevřený diskový obraz není připojen do systému a červená znamená, že je právě připojen a připraven k použití.

Vytvoření nového obrazu

Můžete jednoduše a rychle vytvořit nový soubor obrazu virtuálního disku, který bude připojen do systému. Pro vyvolání této funkce stiskněte tlačítko Nový obraz disku v panelu nástrojů nebo použijte stejně pojmenovanou položku z hlavní nabídky. Program Disk Protection otevře Průvodce vytvořením diskového obrazu . Tento průvodce Vám v několika krocích pomůže vytvořit nový obraz virtuálního disku. Jakmile bude nový soubor vytvořen, program Disk Protection Manager ho automaticky otevře. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že není aktuálně otevřený žádný soubor diskového obrazu. Jestliže je, pak je nezbytné ho nejprve zavřít a potom vyvolat tuto funkci.

Otevřít obraz

Tato funkce umožňuje uživateli otevřít existující soubor diskového obrazu a upravovat ho. Když zvolíte tuto funkci, program Disk Protection zobrazí standardní dialogové okno pro otevření souboru a Vy můžete vybrat soubor, který chcete otevřít. Toto okno si pamatuje umístění naposled otevřeného souboru a při přístím vyvolání této funkce automaticky přejde na toto místo. Jestliže doposud nebyl otevřen žádný soubor, pak Disk Protection použije instalační adresář. Můžete také využít seznam naposledy otevřených diskových obrazů, který se zobrazí po stisku tlačítka Otevřít obraz . V případě, že otevíráte soubor poprvé, je tento seznam prázdný.

Není důležité, zda otevíraný soubor obrazu virtuálního disku je právě připojen do systému či nikoliv. Funkce pro otevření je však nedostupná v případě, že máte již otevřený nějaký soubor diskového obrazu. V takovém případě ho nejprve musíte zavřít.

Zavřít obraz

Zavře aktuálně otevřený soubor obrazu virtuálního disku, přičemž není důležité, zda tento soubor je aktuálně připojený do systému nebo není. Když není žádný soubor otevřen, tato funkce je nedostupná.

Připojit/Odpojit diskový obraz

Tato funkce dovoluje uživateli připojit a nebo odpojit aktuálně otevřený soubor obrazu virtuálního disku do systému. Není se třeba znovu provádět autentizaci, program použije údaje právě autentizovaného uživatele. Pokud připojujete otevřený obraz, operace připojení bude zakázána a operace odpojení bude povolena a naopak. Není-li otevřen žádný obraz, tak tyto funkce nelze použít.

Nastavit velikost limitu

Každý soubor diskového obrazu, který jste vytvořili, má učité množství diskového prostoru jako rezervu, kterou je v případě potřeby možné využít. Velikost této rezervy závisí na velikosti limitu, který nastavíte při vytváření souboru diskového obrazu, a na použitém souborovém systému, jenž je zvolen programem Disk Protection automaticky právě podle velikosti Vámi požadovaného limitu. Nastavení velikosti limitu .

Související odkazy

Hlavní stránka
Vytvoření nového obrazu
Nastavení limitu obrazu