Naposledy připojené

Na této stránce můžete spravovat naposledy připojené diskové obrazy. Disk Protection si pamatuje cestu a zvolené písmeno naposledy připojených obrazů, které lze navíc z tohoto místa i spravovat. Můžete také přidávat a odebírat obrazy, měnit jejich pořadí, připojovat a odpojovat je, spouštět nástroje na jejich úpravu, zobrazovat jejich vlastnosti. Můžete také vybrat a přiřadit písmeno pod kterým se bude daný virtuální disk připojovat. Je také možná automatická volba přípojného bodu.

  • Použitím kurzorových šipek můžete vybraný obraz přesunovat v seznamu nahoru nebo dolů.
  • Výběrem obrazu a stiskem tlačítka Odstranit bude soubor diskového obrazu odstraněn pouze ze seznamu, nikoli fyzicky vymazán.
  • Stisknutím tlačítka Přidat můžete přidat nový obraz disku do seznamu naposledy připojených disků. Disk Protection otevře vyhledávací okno a vy můžete buď přímo napsat, nebo vybrat název souboru.
  • Další možností je stisknutí tlačítka Připojit . Disk Protection zobrazí dialogové okno Rychlé připojení kde po zadání přihlašovacích údajů dojde k připojení vybraného diskového obrazu do systému.
  • Opačnou operací k Připojit je Odpojit . Tato volba je přístupná pouze v případě, že vybraný soubor diskového obrazu je právě připojen do systému. Kliknutím na Odpojit Disk Protection okamžitě odpojí tento obraz.
  • Další volba Upravit umožňuje upravovat vybraný diskový obraz . Po jeho stisknutí Disk Protection otevře Editor diskových obrazů a budete vyzváni ke vložení přihlašovacích údajů. Po úspěšné autentizaci je možné daný obraz upravovat, přidávat uživatelské účty, měnit hesla, měnit velikost limitu atd.
  • Stisknutím tlačítka Zobrazit vlastnosti obrazu, Disk Protection zobrazí okno s informacemi o vybraném souboru obrazu (verzi, stav, šifrovací algoritmus, délku klíče, použitý systém souborů, aktuální a maximální velikost souboru atd.) Toto okno zobrazuje podrobnější informace o souboru obrazu než informační řádek ve spodní části záložky.
  • Posledním tlačítkem v nástrojové liště je kontrola všech souborů diskových obrazů v seznamu a vymazání případných neexistujících či nedostupných souborů ze seznamu. Tato funkce je užitečná v případě, že jste přejmenovali nebo přesunuli nekterý ze souborů diskových obrazů uvedených v seznamu.

Související odkazy

Disk Protection Manager
Automatické připojení
Vyhledávání
Hlavní stránka