Vyhledávání

S pomocí této utility můžete vyhledávat soubory diskových obrazů jak na lokálních discích nebo na síti, tak i na výměnných médiích. Lze přímo zadat konkrétní umístění nebo využít historie vyhledávání, uložené v otevíracím seznamu Hledat v . Můžete také specifikovat víc prohledávacích lokalit najednou, musejí však být navzájem oddělené středníkem. Další možností je použití tlačítka procházet. Pokud spustíte vyhledávání bez zadání parametrů, pak Disk Protection bude hledat v podadresářích instalačního adresáře programu.

Vyhledávání můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka Stop . Můžete také využít kontextového menu na pravé tlačítko myši.

  • Použitím tlačítka Přidat do seznamu automatických připojení nebo Přidat do seznamu naposledy připojených bude vybraný soubor přidán do příslušného seznamu.
  • Stisknutím tlačítka Přidat můžete přidat nový obraz disku do seznamu naposledy připojených disků. Disk Protection otevře vyhledávací okno a vy můžete buď přímo napsat, nebo vybrat název souboru.
  • Další možností je stisknutí tlačítka Připojit . Disk Protection zobrazí dialogové okno Rychlé připojení kde po zadání přihlašovacích údajů dojde k připojení vybraného diskového obrazu do systému.
  • Opačnou operací k Připojit je Odpojit . Tato volba je přístupná pouze v případě, že vybraný soubor diskového obrazu je právě připojen do systému. Kliknutím na Odpojit Disk Protection okamžitě odpojí tento obraz.
  • Další volba Upravit umožňuje upravovat vybraný diskový obraz . Po jeho stisknutí Disk Protection otevře Editor diskových obrazů a budete vyzváni ke vložení přihlašovacích údajů. Po úspěšné autentizaci je možné daný obraz upravovat, přidávat uživatelské účty, měnit hesla, měnit velikost limitu atd.
  • Stisknutím tlačítka Zobrazit vlastnosti obrazu, Disk Protection zobrazí okno s informacemi o vybraném souboru obrazu (verzi, stav, šifrovací algoritmus, délku klíče, použitý systém souborů, aktuální a maximální velikost souboru atd.) Toto okno zobrazuje podrobnější informace o souboru obrazu než informační řádek ve spodní části záložky.

Související odkazy

Disk Protection Manager
Automatické připojení
Naposledy připojené
Hlavní stránka