Správce připojení

Správce připojení je důležitá součást programu Disk Protection. Umožňuje spravovat automaticky připojované obrazy, naposledy připojené obrazy a vyhledávat obrazy na místních discích, na síti nebo na výměnných médiích. Tyto tři funkce jsou navzájem odděleny a popsány níže.

  • Automatické připojení Tato stránka obsahuje manažer automatických připojení kde si můžete uspořádat diskové obrazy, které budou automaticky připojeny při startu systému.
  • Naposledy připojené Tato záložka obsahuje správce naposledy připojených diskových obrazů, kde si můžete upravit historii připojovaných obrazů.
  • Vyhledávání Na této stránce je umístěna vyhledávací utilita, kterou můžete s výhodou použít ke hledání souborů diskových obrazů umístěných na lokálních discích, na síti neno na výměnných médiích.

Související odkazy

Automatické připojení
Naposledy připojené
Vyhledávání
Hlavní stránka