Obecné nastavení

Zde můžete nastavit historii vyhledávání a možnosti práce s naposledy připojenými diskovými obrazy. Ve skupině Naposledy připojené můžete nastavit maximální počet diskových obrazů, které budou nabízeny v seznamu Rychlého spuštění a také v historii otevřených souborů Editoru diskových obrazů . Chcete-li aby se pravidelně při každém odhlášení uživatele automaticky tyto seznamy mazaly, pak zaškrtněte Vymazat při odhlášení . Pokud tyto seznamy chcete smazat okamžitě, stiskněte tlačítko Vymazat hned .

Na tomto místě můžete také omezit rozsah historie vyhledávání v seznamu Vyhledávání ve Správci připojení . Stiskem tlačítka Vymazat historii lze tento seznam smazat ihned.

Související odkazy

Možnosti odpojení
Správce připojení
Automatické připojení
Naposledy připojené
Vyhledávání
Editor diskových obrazů
Hlavní stránka