Možnosti odpojení

Na této stránce můžete provést nastavení automatického odpojení. Můžete všeobecně povolit, nebo zakázat funkci automatického odpojení v určitý čas. Pokud na připojeném obrazu neprovedete žádnou operaci během určené doby, Disk Protection automaticky odpojí všechny připojené obrazy.

Můžete také zvolit možnost, že Disk Protection automaticky odpojí všechny disky, přechází-li počítač do režimu spánku.

Druhou možností, kterou můžete na této stránce nastavit je chování při nuceném odpojování viruálních disků. Jestliže máte připojený nějaký virtuální disk a na něm například nějaké otevřené dokumenty, pak systém musí uzavřít tyto dokumenty, když dochází k odpojení tohoto virtuálního disku. Když tato situace nastane, program Disk Protection zobrazí varovnou zprávu a požádá Vás o uzavření těchto dokumentů. V případě, že zatrhnete volbu Povolit vynucené odpojení připojených disků program Disk Protection nebude před odpojením žádat o uzavření všech otevřených souborů. Jestliže zatrhnete i volbu Nedotazovat se před odpojením , pak Vás program nebude žádat ani o svolení tuto akci provést a odpojí disk bez varování.

Upozornění! Je třeba si uvědomit, že při vynuceném odpojení může dojít ke ztrátě dat ve všech neuložených souborech, proto zacházejte s tímto nastavením se zvýšenou opatrností!

Můžete také nastavit klávesovou zkratku pro rychlé odpojení všech připojených obrazů.

Související odkazy

Všeobecná nastavení
Správce připojení
Hlavní stránka