TrustPort Disk Protection Manager

TrustPort Disk Protection dovoluje bezpečně uložit Vaše soubory a adresáře do zašifrovaných diskových obrazů, které mohou být kdykoliv jednoduše připojeny do systému jako virtuální disky a zase stejně jednoduše a rychle odpojeny. Tyto diskové obrazy jsou obyčejné soubory uložené na pevném disku Vašeho počítače, na kterémkoliv výměnném médiu s kapacitou vyšší než 5 MB (například USB disk nebo disketa ZIP), a nebo třeba i jako obrazy určené pouze ke čtení na disku CD-ROM. Na tomto místě můžete nastavit některé možnosti programu Disk Protection.

Tento správce v sobě spojuje nastavení všech vlastností TrustPort Disk Protection, které nějakým způsobem ovlivňují chování tohoto programu. Ovládání je dostupné v Zjednodušeném a Rozšířeném režimu.

 • Uživatelský režim

  Slouží pro ovládání programu uživateli s běžnými znalostmi, a proto v sobě integruje nejčastěji používané funkce. Ze stejného důvodu je tento režim nastavený po instalaci jako výchozí. Jednotlivé položky se ovládají stisknutím tlačítka myši na vybraném odkazu reprezentujícím danou funkci. Každá položka v tomto rozhraní může být pojmenována jménem např. Vytvořit nový obraz, v takovém případě se jedná o položku vykonávající po stisknutí přimo nějakou akci. Druhou možností je položka obsahující za svým názvem symbol "..." např. Připojit diskový obraz.... V tomto případě se po stisknutí tlačítka myši zobrazí u této položky kontextová nabídka, ze které je možné si vybrat akce.

 • Rozšířený režim

  Slouží pro ovládání programu uživateli s pokročilými znalostmi. V tomto rozhraní je možné nastavit všechny konfigurovatelné položky. Ovládání je rozděleno na následující oblasti:

  • Konfigurace Tato stránka obsahuje dvě navzájem oddělené záložky. První z nich, nazvaná možnosti odpojení , kde můžete zakázat nebo povolit automatické odpojení, nastavit čas automatického odpojování připojených virtuálních disků, možnosti vynuceného odpojení atd. Na druhé záložce jsou všeobecná nastavení Disk Protection.
  • Správce připojení První záložka obsahuje Automatická připojení kde můžete uspořádat obrazy, které se budou automaticky připojovat při startu systému. Druhou záložkou je Naposledy připojené kde lze stejným způsobem spravovat naposledy připojené diskové obrazy. Poslední záložkou je Vyhledávání , kterou můžete použít pro vyhledání souborů diskových obrazů na místních discích, na síti nebo na výměnných discích.
  • Editor diskových obrazů Tento silný nástroj umožňuje editovat obrazy disku, tj. přidávat nebo odebírat uživatelské účty, měnit hesla, měnit velikost limitu obrazu, atd.

  K jednotlivým stránkám s nastavením se můžete dostat pomocí stromového seznamu v levé části okna. Po kliknutí na některou z oblastí konfigurace se příslušná stránka zobrazí v pravé části okna. Dalším způsobem, jak přejít k některé oblasti konfigurace, je kliknout na příslušný odkaz na úvodní stránce.

  K tomu, aby se každá změna projevila do stávající konfigurace, je potřeba ji potvrdit tlačítkem Použít !

  Ve spodní časti ovládacího rozhraní se nacházejí dvě tlačítka. V levém dolním rohu okna je umístěno tlačítko Nápověda, které po kliknutí zobrazí stránku s nápovědou k dané konfigurační stránce. Nápověda bude zobrazena ve výchozím internetovém prohlížeči. Stisknutím tlačítka Zjednodušený režim dojde k přepnutí tohoto správce do výchozího zjednodušeného režimu.

Související odkazy

Obecné nastavení
Možnosti odpojení
Správce připojení
Automatická připojení
Naposledy připojené
Vyhledávání
Editor diskových obrazů
Hlavní stránka