Změnit heslo

Prostřednictvím této funkce můžete změnit heslo autentizovaného uživatelského účtu. Jméno tohoto účtu je zobrazeno ve stavovém řádku. Tato funkce je dostupná pro každý typ uživatelského účtu ovšem pouze v případě, že otevřený soubor diskového obrazu není právě připojen do systému. Jestliže je, pak je nutné tento soubor odpojit a pak teprve změnit heslo.

Je velmi důležité použít silné heslo . Je také možné heslo nezadávat a nechat políčko pro zadání hesla prázdné, ale je důrazně doporučováno používat silná hesla! Buďte také obezřetní a zapamatujte si zvolené heslo, neboť při jeho ztrátě není ani výrobce tohoto programu schopen získat data ze souboru diskového obrazu.

Související odkazy

Editor diskových obrazů
Hlavní stránka