Připojit/Odpojit otevřený obraz

Otevřený obraz může být připojen do systému bez nutnosti opětovného zadávání jména a hesla. Editor si pamatuje přihlašovací údaje, zadávané při otevírání souboru diskového obrazu a použije je i pro operaci připojení do systému. Písmeno, pod kterým bude disk připojen je v tomto případě vybráno automaticky.

Počet použitelných přípojných bodů (písmen) je omezen na 26 (A-Z). Není-li žádné písmeno k dispozici, připojování bude přerušeno.
Připojovaný obraz nesmí být komprimován, nebo šifrován souborovým systémem NTFS. Pokud Disk Protection zjistí komprimaci připojovaného obrazu, automaticky jej dekomprimuje.
Je-li však soubor obrazu šifrován pomocí EFS, potom Disk Protection zobrazí varování a připojování bude zrušeno. V takovém případě musíte soubor odšifrovat samostatně s použitím prostředků operačního systému.

Připojený disk může být kdykoliv odpojen stisknutím tlačítka Odpojit v nástrojové liště, nebo stisknutím příslušné klávesové zkratky (podívejte se na klávesové zkratky ). Může však nastat situace, že připojený diskový obraz nelze odpojit. To může nastat v případě, že na připojeném disku jsou otevřeny nějaké soubory. Tuto situaci můžete ošetřit nastavením volby vynucené odpojení . Při jejím použití buďte ale opatrní, může dojít ke ztrátě neuložených dat.

Související odkazy

Editor diskových obrazů
Možnosti odpojení
Hlavní stránka