Nový uživatelský účet

Prostřednictvím této funkce je možné vytvořit nový uživatelský účet v aktuálně otevřeném diskovém obrazu. Jsou tři druhy účtů, které můžete použít: uživatel , uživatel jen pro čtení a administrátor .

Účet uživatele je obyčejným uživatelským účtem, který má práva čtení i zápisu do připojeného virtuálního disku, uživateli jen pro čtení je zamezen zápis do připojeného virtuálního disku. Administrátorský účet má kromě práv čtení i zápisu do připojeného virtuálního disku i práva správy uživatelských účtů i právo měnit velikost aktuálního limitu diskového obrazu.

Maximální množství uživatelských účtů v každém souboru diskového obrazu je omezeno na 20.

Je velmi důležité použít silné heslo . Je také možné heslo nezadávat a nechat políčko pro zadání hesla prázdné, ale je důrazně doporučováno používat silná hesla! Buďte také obezřetní a zapamatujte si zvolené heslo, neboť při jeho ztrátě není ani výrobce tohoto programu schopen získat data ze souboru diskového obrazu.
Tato funkce je dostupná pouze v případě, že editovaný soubor diskového obrazu není právě připojen do systému. Jestliže je připojen, je nejprve nutné ho odpojit a pak zkusit operaci znovu.

Související odkazy

Editor diskových obrazů
Hlavní stránka