Otevřít obraz

Tato funkce umožňuje uživateli otevřít existující soubor diskového obrazu a upravovat ho. Když zvolíte tuto funkci, program Disk Protection zobrazí standardní dialogové okno pro otevření souboru a Vy můžete vybrat soubor, který chcete otevřít. Toto okno si pamatuje umístění naposled otevřeného souboru a při přístím vyvolání této funkce automaticky přejde na toto místo. Jestliže doposud nebyl otevřen žádný soubor, pak Disk Protection použije instalační adresář. Není důležité, zda otevíraný soubor obrazu virtuálního disku je právě připojen do systému či nikoliv. Funkce pro otevření je však nedostupná v případě, že máte již otevřený nějaký soubor diskového obrazu. V takovém případě ho nejprve musíte zavřít.

Po ověření autentizačních údajů Editor diskových obrazů vybraný obraz otevře, zobrazí všechny uživatelské účty a na stavovém řádku vypíše jméno autentizovaného účtu. Od tohoto okamžiku můžete otevřený pobraz upravovat v rámci přidělených uživatelských práv. Máte-li administrátorská práva k danému obrazu, pak máte přístup ke všem funkcím Editoru.

Související odkazy

Editor diskových obrazů
Hlavní stránka