Přejmenovat uživatelský účet

Přejmenování vybraného uživatelského účtu je administrátorská operace a může být použita pro kterýkoliv účet diskového obrazu. Z tohoto důvodu jsou k jejímu provedení nezbytná administrátorská práva. Funkce je dostupná pouze v případě, že otevřený soubor diskového obrazu není právě připojen do systému.

Jméno uživatele musí být jedinečné vzhledem k ostatním účtům v otevřeném souboru diskového obrazu. Program Disk Protection nerozlišuje malá a velká písmena ve jménech uživatelských účtů, to znamená, že účty Robert a robert jsou považovány za stejné a není dovoleno mít dva účty s tímto jménem v jediném souboru diskového obrazu. Znaky s diakritikou i písmena jsou povoleny, délka jména účtu je však omezena na 31 znaků.

Související odkazy

Editor diskových obrazů
Hlavní stránka