Změnit velikost limitu

Každý soubor diskového obrazu, který jste vytvořili, má určité množství diskového prostoru jako rezervu, kterou je v případě potřeby možné využít. Velikost této rezervy závisí na velikosti limitu, který nastavíte při vytváření souboru diskového obrazu, a na použitém souborovém systému, jenž je zvolen programem Disk Protection automaticky právě podle velikosti Vámi požadovaného limitu.

Velikost disku Souborový systém Velikost rezervy
Od 5 MB od 8 MB včetně FAT12 10 % z velikosti + 1 MB
Od 8 MB do 256 MB včetně FAT16 10 % z velikosti + 4 MB
Nad 256 MB FAT32 10 % z velikosti + 20 MB

Vytvoříte-li tedy virtuální disk o velikosti například 512 MB, pak bude používat souborový systém FAT32 a můžete ho s pomocí této funkce Změnit limit zvětšit až na 512 MB + 51 MB + 20 MB což je 583 MB. Tomuto číslu se říká maximální limit a není možné ho překročit.

Jestliže i přesto potřebujete více místa, pak musíte vytvořit nový soubor diskového obrazu a všechna data do něho zkopírovat. Samozřejmě je možné zvyšovat limit postupně podle rostoucích požadavků na diskový prostor, není nutné hned nastavit maximální velikost. Minimální krok zvyšování limitu je 1 MB. Hodnoty obou limitů si můžete zobrazit v okně Vlastnosti diskového obrazu .

Funkce je dostupná jen pro autentizovaný uživatelský účet s administrátorskými právy.

Tato funkce je dostupná pouze v případě, že editovaný soubor diskového obrazu není právě připojen do systému. Jestliže je připojen, je nejprve nutné ho odpojit a pak zkusit operaci znovu.

Související odkazy

Editor diskových obrazů
Hlavní stránka