Připojení obrazu Disk Protection

Tato aplikace umožňuje rychle a jednoduše připojit soubor obrazu virtuálního disku do systému. Předpokládá, že máte již takový soubor vytvořen. Jestliže chcete vytvořit nový soubor, použijte Průvodce vytvořením nového obrazu . Aplikaci připojení obrazu je možné spustit buď z systémové kontextové nabídky po stisku pravého tlačítka myši na souboru s obrazem virtuálního disku a výběru položky Připojit , z aplikace Rychlé spuštění Disk Protection , z nabídky Start , a nebo prostřednictvím parametrů příkazové řádky . Je možné připojit obraz virtuálního disku umístěného na lokálním pevném disku počítače, CD-ROM, USB flash disku, síťovém disku atd.

Jestliže připojujete obraz s použitím Rychlého spuštění Disk Protection musíte vybrat soubor s diskovým obrazem. Pak je nezbytné zadat autentizační údaje - uživatelské jméno a heslo. Aplikace automaticky předvyplňuje jméno uživatele, které zjišťuje podle aktuálně přihlášeného uživatele ze systému Windows.

Když stisknete tlačítko OK, Disk Protection provede připojení virtuálního disku. Jestliže tato operace skončí úspěšně, v systému Windows se objeví nová disková jednotka. V případě, že připojovací operace z nějakého důvodu selže, program Disk Protection zobrazí chybovou zprávu a uživatel může zkontrolovat zadané parametry - viz. parametry .

Celkový počet dostupných písmen je omezen na 26 (A-Z). Jestliže už není k dispozici žádné volné písmeno pro připojení virtuálního disku, připojovací operace se neprovede.
Připojovaný obraz nesmí být komprimován, nebo šifrován souborovým systémem NTFS. Pokud Disk Protection zjistí komprimaci připojovaného obrazu, automaticky jej dekomprimuje.
Je-li však soubor obrazu šifrován pomocí EFS, potom Disk Protection zobrazí varování a připojování bude zrušeno. V takovém případě musíte soubor odšifrovat samostatně s použitím prostředků operačního systému.

Související odkazy

Parametry připojení
Hlavní stránka