Možnosti rychlého připojení

V tomto dialogovém okně můžete změnit parametry připojení které jsou automaticky předvyplněny, ale uživatel je může měnit.

První volbou je písmeno připojení. Můžete vybrat jedno ze seznamu nabídnutých možností. Další volbou je možnost Jen pro čtení . Po jejím vybrání bude připojovaný obraz přístupný pouze pro čtení. Zaškrtnutím volby Připojit při startu bude vybraný obraz přidán do seznamu automaticky připojovaných obrazů a naopak jejím odškrtnutím bude z tohoto seznamu odebrán.

Související odkazy

Rychlé připojení
Hlavní stránka