Disk Protection v kontextové nabídce

Aplikace TrustPort Disk Protection je propojena se systémovou kontextovou nabídkou, která je zobrazena když uživatel stiskne pravé tlačítko myši na souboru diskového obrazu nebo připojeném virtuálním disku. V této nabídce si můžete vybrat vybrat položku 'Připojit' nebo 'Odpojit', podle situace. Když je daný soubor diskového obrazu připojen do systému, pak je zobrazena položka 'Odpojit' a když je odpojen, bude zobrazena položka 'Připojit'.

Další přidanou položkou jsou vlastnosti souboru diskového obrazu. Když stisknete pravé tlačítko myši na nějakém souboru diskového obrazu a vyberete položku 'Vlastnosti', Windows zobrazí okno se záložkami vlastností, kde je záložka Disk Protection. Když ji vyberete, zobrazí se následující okno:

V tomto okně se zobrazí informace o souboru diskového obrazu se všemi dostupnými detaily:

  • číslo verze souboru diskového obrazu,
  • šifrovací algoritmus, který byl určen v okamžiku vytváření diskového obrazu,
  • délka šifrovacího klíče, která závisí na zvoleném šifrovacím algoritmu,
  • souborový systém použitý pro tento diskový obraz, který závisí na zvolené velikosti souboru diskového obrazu. Soubory s délkou menší než 8 MB používají systém FAT12, soubory o velikosti menší nebo rovné 256 MB souborový systém FAT16 a vsoubory do 32 GB pak systém FAT32,
  • velikost alokační jednotky, která závisí na použitém souborovém systému a zvolené velikosti souboru diskového obrazu,
  • aktuální limit, což je momentální velikost souboru diskového obrazu v megabajtech. Tato velikost může být v případě potřeby zvětšena s pomocí programu Editor diskových obrazů ,
  • až na maximální hodnotu, kterou udává
  • maximální limit, což je maximální možná velikost, na kterou může být soubor diskového obrazu zvětšen,
  • stav, který zachycuje aktuální stav diskového obrazu. Ten může být buď odpojen a nebo připojen.

Na spodním okraji okna se nachází tlačítko 'Upravit obraz'. Když ho stisknete, program spustí Editor diskových obrazů a vybraný soubor diskového obrazu bude automaticky otevřen pro úpravy.

Související odkazy

Hlavní stránka