Rychlé spuštění Disk Protection

Tato aplikace běžící v oznamovací oblasti Windows dovoluje lehce a rychle spustit nejpoužívanější funkce programu TrustPort Disk Protection. Uživateli umožňuje spouštět ovládací nástroje pro obrazy, připojovat a odpojovat obrazy, měnit nastavení atd.

Rychlé spouštění Disk Protection je automaticky nastartováno v okamžiku přihlašování uživatele do systému Windows. Když ho chcete využít, stačí stisknout levé nebo pravé tlačítko myši na jeho ikoně v oznamovací oblasti Windows a objeví se nabídka příkazů. Standardní nabídka obsahuje následující příkazy:

  • Nový obraz spustí Průvodce vytvořením nového obrazu .
  • Připojit slouží k rychlému připojení diskového obrazu. Pod touto možností můžete vidět seznam naposledy připojených obrazů, ze kterých můžete provádět rychlý výběr.
  • Odpojit slouží k odpojení připojených obrazů od systému. Můžete zvolit Odpojit vše k odpojení všech připojených obrazů, nebo vybrat konkrétní obraz který chcete odpojit.
  • Upravit obraz spustí Editor diskových obrazů , pomocí kterého můžete upravovat soubory diskových obrazů.
  • Spravovat spustí Správce připojení , kde můžete spravovat automatická připojení, naposledy připojené diskové obrazy a také vyhledávat obrazy na místních discích nebo na síti.
  • Konfigurace otevře okno s nastavením Disk Protection .
  • O produktu zobrazí okno s informacemi o produktu Disk Protection .
  • Konec ukončí a uzavře aplikaci rychlého spouštění.

Rychlé spuštění Disk Protection dokáže také použít klasické zástupce systému Windows umístěné v podadresáři Shortcuts/DiskProtection instalačního adresáře Disk Protection (například "C:\Program Files\TrustPort Disk Protection\Shortcuts\DiskProtection" ). Můžete sem vložit například zástupce na Vámi často používané příkazy nebo vytvořit zástupce pro různé varianty spouštění programu TDisk.exe apod.

Související odkazy

Hlavní stránka