Vlastnosti diskového obrazu

V tomto okně se zobrazí informace o souboru diskového obrazu se všemi dostupnými detaily:

  • číslo verze souboru diskového obrazu,
  • šifrovací algoritmus, který byl určen v okamžiku vytváření diskového obrazu,
  • délka šifrovacího klíče, která závisí na zvoleném šifrovacím algoritmu,
  • souborový systém použitý pro tento diskový obraz, který závisí na zvolené velikosti souboru diskového obrazu. Soubory s délkou rovnou nebo menší než 8 MB používají systém FAT12, soubory o velikosti menší nebo rovné 256 MB souborový systém FAT16 a vsoubory do 32 GB pak systém FAT32,
  • velikost alokační jednotky, která závisí na použitém souborovém systému a zvolené velikosti souboru diskového obrazu,
  • aktuální limit, což je momentální velikost souboru diskového obrazu v megabajtech. Tato velikost může být v případě potřeby zvětšena s pomocí programu Editor diskových obrazů ,
  • až na maximální hodnotu, kterou udává maximální limit, což je maximální možná velikost, na kterou může být soubor diskového obrazu zvětšen,
  • stav, který zachycuje aktuální stav diskového obrazu. Ten může být buď odpojen a nebo připojen.

Související odkazy

Editor diskových obrazů
Disk Protection v kontextové nabídce
Hlavní stránka