Dokončení Průvodce připojením

Na této stránce můžete zkontrolovat nastavené parametry připojení. Stiskem tlačítka Dokončit program Disk Protection provede připojení virtuálního disku. Jestliže tato operace skončí úspěšně, v systému Windows se objeví nová disková jednotka. V případě, že připojovací operace z nějakého důvodu selže, program Disk Protection zobrazí chybovou zprávu a uživatel může zkontrolovat a případně změnit zadané parametry.

Celkový počet dostupných písmen je omezen na 26 (A-Z). Jestliže už není k dispozici žádné volné písmeno pro připojení virtuálního disku, připojovací operace se neprovede a uživateli bude zobrazena varovná zpráva.
Připojovaný obraz nesmí být komprimován, nebo šifrován souborovým systémem NTFS. Pokud Disk Protection zjistí komprimaci připojovaného obrazu, automaticky jej dekomprimuje.
Je-li však soubor obrazu šifrován pomocí EFS, potom Disk Protection zobrazí varování a připojování bude zrušeno. V takovém případě musíte soubor odšifrovat samostatně s použitím prostředků operačního systému.

Předchozí stránka

Související odkazy

Průvodce připojením
Hlavní stránka