Parametry připojení

Jestliže nezadáte jméno souboru diskového obrazu jako parametr příkazové řádky, pak budete muset napsat jméno tohoto souboru do políčka Umístění nebo použít tlačítko pro vyhledání. Dalším parametrem, který můžete ovlivnit je písmeno, které bude použito pro připojení virtuálního disku. Můžete si vybrat ze seznamu dostupných písmen nebo zvolit volbu Automaticky , která říká programu, aby jako přípojný bod vybral první volné písmeno.

Připojení jen pro čtení znamená, že disk bude připojen pouze pro čtecí operace, bez ohledu na uživatelská práva definovaná uživatelským účtem. Jestliže zatrhnete volbu Připojit při startu systému , připojovaný soubor diskového obrazu bude zařazen do seznamu automaticky připojovaných virtuálních disků v průběhu přihlášení uživatele do systému Windows. Když naopak zrušíte výběr tohoto tlačítka, pak bude připojovaný soubor z tohoto seznamu odstraněn.

Celkový počet dostupných přípojných bodů (písmen) je omezen na 26 (A-Z). Jestliže už není k dispozici žádné volné písmeno pro připojení virtuálního disku, připojovací operace se neprovede.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Průvodce připojením
Hlavní stránka