Vytvoření účtu administrátora

Tento krok je zaměřen na vytvoření uživatelského účtu v souboru diskového obrazu, který jako tvůrce souboru bude zároveň mít práva administrátora. Zadané autentizační údaje mohou být poté použity pro úpravy souboru i pro jeho připojení do systému. Zvolte si heslo a zadejte ho do políček pro heslo a potvrzení hesla. Program Disk Protection předvyplnil uživatelské jméno podle jména Vašeho uživatelského účtu v systému Windows. Jestliže Vám toto jméno nevyhovuje, můžete ho změnit v políčku pro zadání uživatelského jména. Pamatujte, že uživatelské jméno může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nerozlišuje malá a velká písmena .

Jako tvůrce nového obrazu získáváte automaticky administrátorské oprávnění k tomuto obrazu.

Je velmi důležité použít dostatečně silné heslo. Program dovoluje i zadání prázdného hesla, je ale důrazně doporučeno použít jako heslo kombinaci malých i velkých písmen a číslic v délce minimálně 8 znaků.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Průvodce vytvořením nového obrazu
Hlavní stránka