Dokončení Průvodce vytvořením nového obrazu

Úspěšně jste dokončili Průvodce vytvořením diskového obrazu. V tomto okamžiku je na cílovém disku vytvořen nový soubor obrazu virtuálního disku, který je připraven k použití.

Na této stránce program Disk Protection zobrazil jméno nově vytvořeného souboru včetně cesty k němu, jméno administrátorského účtu, který může být použit pro připojení a úpravy vytvořeného obrazu, velikosti aktuálního i maximálního limitu, jmenovku diskového obrazu a zvolený šifrovací algoritmus. Po stisku tlačítka Dokončit program Disk Protection provede připojení tohoto diskového obrazu a v případě, že připojení proběhne úspěšně bude okno průvodce uzavřeno. Jestliže se vyskytne chyba v průběhu připojování virtuálního disku, program zobrazí uživateli chybovou zprávu. Jestliže však v tomto okamžiku stisknete klávesu Esc nebo průvodce zavřete prostřednictvím křížku v pravém horním rohu okna průvodce, pak program Disk Protection nově vytvořený soubor virtuálního disku nepřipojí do systému.

Celkový počet dostupných písmen je omezen na 26 (A-Z). Jestliže už není k dispozici žádné volné písmeno pro připojení virtuálního disku, připojovací operace se neprovede a uživateli bude zobrazena varovná zpráva.

Předchozí stránka

Související odkazy

Průvodce vytvořením nového obrazu
Hlavní stránka