Možnosti vytvoření diskového obrazu

Na této stránce je nutné určit jméno souboru diskového obrazu, který bude vytvořen. Tento soubor může být umístěn kdekoliv na lokálním pevném disku či výměnném médiu s kapacitou alespoň 5 MB, kam má aktuálně přihlášený uživatel Windows práva zápisu. Je možné vytvořit soubor diskového obrazu i na síťovém disku.

Pak je třeba zvolit velikost nově vytvářeného souboru diskového obrazu. Průvodce přednastaví nějakou hodnotu (256 MB nebo 64 MB), ale pokud Vám nevyhovuje, můžete ji změnit v políčku Velikost limitu . Existují pouze tři omezení, na která můžete narazit:

  • První z nich je, že nelze vytvořit větší soubor diskového obrazu, než je velikost volného místa na cílovém médiu,
  • druhým omezením je, že Disk Protection nedokáže vytvořit soubor větší než je omezení velikosti pro vybraný souborový systém, který bude pro vytvářený obraz virtuálního disku použit. Disk Protection interně vybere nejvhodnější systém souborů podle velikosti virtuálního disku, kterou jste nastavili. Podporovány jsou tři systémy souborů - FAT12 , FAT16 a FAT32 . Maximální možná velikost viruálního disku je tedy 32 GB, což je omezení nejvýkonnějšího z nich - FAT32.
  • Třetí omezení zapříčiňuje, že není možné vytvořit obraz disku větší než 4095 MB na cílovém médiu, které používá některý ze souborových systémů FAT, protože maximální velikost souboru na těchto systémech je omezena na 4 GB, což je přibližně oněch 4095 MB. Toto poslední omezení však neplatí na médiích, které požívají souborový systém NTFS, kde není problém vytvořit soubor větší než 4 GB.
Pro podrobnější popis významu jednotlivých limitů si přečtěte kapitolu Nastavení Limitu obrazu .

Můžete také vybrat šifrovací algoritmus, který bude nový virtuální disk používat. Není možné změnit šifrovací algoritmus pro již vytvořený soubor diskového obrazu, takže v tomto okamžiku máte jedinou možnost jak ho nastavit. Na výběr jsou dva podporované: AES (Rijndael) a CAST128. Implicitní volba je AES (Rijndael), ale můžete ji změnit.

Poslední možností, kterou lze na této stránce nastavit, je zda chcete nově vytvořený soubor diskového obrazu zařadit do seznamu automaticky připojovaných obrazů v okamžiku přihlášení uživatele do systému Windows. Jestliže zaškrtnete volbu Připojit při startu systému , pak Průvodce vytvořený soubor sám přidá do seznamu automatických připojení, v opačném případě ho nepřidá. Je samozřejmě možné přidat jakýkoliv soubor diskového obrazu do tohoto seznamu kdykoliv později prostřednictvím správy automatických připojení .

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Průvodce vytvořením diskového obrazu
Hlavní stránka