Vytváření nového obrazu

Prvním krokem při vytváření nového diskového obrazu je sběr náhodných dat pro generování šifrovacího klíče. Prosím, pohybujte kurzorem myši nad sbíracím oknem nebo mačkejte tlačítka na myši či klávesnici.

Po ukončení sběru náhodných dat program TrustPort Disk Protection spustí proces vytváření nového souboru diskového obrazu, který můžete přerušit stisknutím tlačítka 'Storno' nebo klávesou Esc .

Proces vytváření, formátování a šifrování nového diskového obrazu může chvíli trvat. Čas potřebný na tuto operaci závisí na velikosti souboru obrazu, formátovací metodě, použitém souborovém systému a rychlosti zařízení, kde je soubor vytvářen.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Průvodce vytvořením nového obrazu
Hlavní stránka