Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je rozděleno do několika hlavních částí:

Počet těchto zobrazených částí se mění v závislosti na tom, který typ produktu je aktuálně nainstalován. TrustPort Internet Security zahrnuje následující kategorie: Antivir, Síť a Aktualizace.

Všechna nastavení v rozhraní byla navržena tak, aby si s nimi poradil běžný uživatel. Pro zkušené uživatele je pak určeno pokročilé nastavení.

Záhlaví okna rozhraní zobrazuje informaci o aktuálním stavu ochrany počítače. V pravém horním rohu je možné využít tlačítek pro zobrazení Nápovědy, informací O programu, včetně informace o licenci, a pod položkou Obecné nastavení pak lze změnit jazyk nebo za pomoci jednoduchého průvodce zaregistrovat produkt.

Antivir

V sekci Antivir je barevně zvýrazněn stav Ochrany v reálném čase. Ten je možné rychle a jednoduše změnit pomocí kliknutí na Aktivní/Neaktivní. Skenování na vyžádání se spouští pomocí rozbalovací položky Spustit skenování, a to výběrem konkrétního cíle, který má být zkontrolován na přítomnost virů. Pomocí rozbalovacího menu Další funkce je možné zobrazit obsah karantény, zobrazit hlášení s výsledky posledního skenování na vyžádání, prohlédnout záznamy s výpisem posledních aktivit antiviru, případně vytvořit USB Antivirus nebo zásuvný modul pro BartPE. V pravé části jsou zobrazeny statistiky, uvádějící počet aktuálně oskenovaných souborů a z toho nalezených infekcí, včetně názvu posledního infikovaného souboru.

Podrobnější nastavení Ochrany v reálném čase a Skenování na vyžádání lze zobrazit po kliknutí na Nastavit.

V případě kontroly v reálném čase lze konkrétně nastavit jakou akci antivirus provede když je nalezena virová infekce a také zda mají být skenovány pouze programy a dokumenty anebo všechny soubory nacházející se na počítači.

Stejné nastavení je možné provést i u skenování na vyžádání, navíc je zde ještě možnost povolit skenování paměti před startem samotného skenování na vyžádání.

Síť

V této části rozhraní je možné kliknutím na Aktivní/Neaktivní zapnout či vypnout Ochranu procházení webu, E-mailovou ochranu a Rodičovský zámek. Níže je zobrazeno aktuální nastavení Ochrany proti hackerům, které lze změnit pomocí kliknutí na toto nastavení a vybrání požadovaného stupně ochrany (Povolit všechna spojení atd.). Pomocí položky Další funkce lze zobrazit síťové záznamy informující o posledních aktivitách. Vpravo zobrazená statistika informuje o Celkovém počtu paketů, včetně odeslaných, přijatých i blokovaných.

V nabídce Nastavit se nachází položky odkazující na podrobnější nastavení pro E-mailovou ochranu, Rodičovský zámek a Ochranu proti hackerům. U E-mailové ochrany lze povolit použití antispamové kontroly a skenování příchozích a odchozích e-mailů na přítomnost virů.

Rodičovský zámek umožňuje změnit úroveň blokování webových stránek, případně manuálně přidat stránky které budou blokovány anebo trvale povoleny. Všechna tato nastavení jsou chráněna heslem.

V nastavení Ochrany proti hackerům je možné povolit spojení pro elektronicky podepsané programy, dále je možné nastavit, aby byl uživatel dotázán zda chce povolit spojení na která nejsou aplikována žádná pravidla.

Aktualizace

V kategorii Aktualizace je barevně zvýrazněna informace o datu poslední provedené aktualizace virových definic, stejně jako číslo aktuálně nainstalované verze produktu. Aktuálnost lze ověřit kliknutím na Aktualizovat nyní v případě virových definic anebo Zkontrolovat nyní u verze produktu.

Zapnutí a vypnutí stejně jako frekvenci automatické aktualizace je možné upravit pomocí Nastavit.

V nejspodnější části dialogu je vlevo zobrazeno tlačítko pro přepnutí do Pokročilého nastavení, který umožňuje zkušeným uživatelům podrobněji měnit nastavení produktu. Vedle je pak v případě zkušební verze zobrazen odkaz na stránky společnosti TrustPort, kde je možné daný produkt zakoupit. Pomocí tlačítka Zavřít je rozhraní ukončeno.

Související odkazy

TrustPort Total Protection
TrustPort Internet Security
TrustPort Antivirus