Nastavení pro aplikace

Toto dialogové okno se objeví pouze v případě, že se neznámá aplikace pokusí připojit k síti a v rozšířeném nastavení Trustport Personal Firewallu je na nastaveno zakázat neznámá spojení, ale zeptat se.

Po zaškrtnutí možnosti Povolit tuto aplikaci vytvoří Firewall pernamentí pravidlo do definic filtrů (které můžete dále upravovat) a na danou aplikaci se již nebude dotazovat. Možnost Blokovat tuto aplikaci vytvoří pravidlo, které pro aplikaci zakáže všechny příchozí a odchozí spojení. Poslední možností Vytvořit vlastní trvalé pravidlo si můžete nadefinovat vlastní pravidlo.

Zaškrtávací políčko Zapamatovat rozhoduje o tom, zda se vytvoří trvalé pravidlo v definicích filtrů sekce dotazy, nebo se při dalším spuštění aplikace opět zobrazí dialogové okno.

Související odkazy

Hlavní stránka