Popis produktu a jeho hlavní rysy

TrustPort Personal Firewall vyvinutý společností TrustPort, a.s. patří mezi moderní prostředky které pomáhají chránit "kybernetické soukromí" svých uživatelů. Je vhodný jak pro uživatele, kteří mají povědomí o síťových protokolech a službách, tak pro ty, kteří dávají přednost použití výrobcem předdefinovaných pravidel navržených pro provoz obvyklých internetových aplikací.

TrustPort Personal Firewall vytváří na počítači bránu, kterou procházejí veškerá síťová spojení. Tato brána umožňuje povolit nebo zakázat komunikaci počítače s okolní sítí. Sada pravidel může být uživatelem nastavena pro všechna komunikační zařízení (tedy ta, která mají přiřazenou svou IP adresou) zaráz, pro konkrétní adresu nebo pro určitý rozsah adres. Každá konkrétní IP adresa má definovánu vlastní sadu pravidel, která regulují vlastní tok dat skrz bránu.

Personal Firewall Configurator Za pomoci programu Personal Firewall Configurator má uživatel možnost řídit (vytvářet a měnit) jednotlivé sady pravidel. Funkce pro import a export zajišťují snadné sdílení konfigurací mezi uživateli a usnadňují tak práci administrátora. Pro běžné uživatele představuje Personal Firewall Configurator jediné rozhraní, které je nutné použít pro manuální nastavení firewallu, nebo pro import již připravené sady pravidel (například od svého poskytovatele internetu). Sady pravidel je možné nastavovat zcela libovolně - lze nastavovat priority pravidel, vybírat protokoly a přímo sledovat monitorovaná spojení. Spolu s produktem jsou dodány sady pravidel, které třídí nejčasněji používané protokoly do odpovídajících kategorií, což uživateli usnadňuje orientaci mezi nimi. Každé pravidlo také umožňuje provést logování vzniklých incidentů. TrustPort Personal Firewall je standardně nastaven tak, že blokuje veškerá průchozí spojení. Až během konfigurace jsou vytvořena pravidla, která následně vytvářejí pravidla povolující určitý tok dat skrz stanici..

Řešení je doplněno modulem pro sledování spojení na úrovni protokolů TCP a UDP, který dává uživateli aktuální přehled o dění na síti. Uživatel tak může snadno zjistit efektivitu nastavených filtrovacích pravidel. V přehledném zobrazení je uživatel okamžitě schopen odhalit všechny aktivní síťové aplikace o kterých dosud nevěděl. S pomocí dalšího modulu ("WhoIs" klienta) může "ověřit identitu" jednotlivých doménových jmen a na základě toho se rozhodnout, komu povolí přístup do svého počítače. Dalším doplňkem tohoto modulu je klient schopný spolehlivě určit zeměpisnou polohu daného sídla. Pro podrobnější vysledování cest jednotlivých spojení lze použít nástroje jako ping nebo traceroute, disponující intuitivním rozhraním..

Související odkazy

Hlavní stránka