Obecné nastavení

Na stránce Obecné nastavení se nastavují hlavní parametry ovlivňující funkcionalitu programu TrustPort Personal Firewall. TrustPort Personal Firewall může pracovat ve 4 režimech, které mají přímý vliv na zabezpečení spojení počítače s internetem nebo s místní sítí. Režimy lze přepínat posuvníkem na této stránce, přičemž s každým jeho pohybem je na pravé straně zobrazeno jméno a popis zvoleného režimu.

Seznam a popis režimů aplikace TrustPort Personal Firewall

Režim Popis
Povolit všechna spojení
Volba Povolit všechna spojení umožňuje realizovat veškerá příchozí i odchozí spojení. Firewall nebude blokovat žádná spojení a počítač se bude chovat jakoby na něm žádný firewall nebyl instalován. Tato volba je velmi nebezpečná a neměli byste ji vybírat pokud si nejste jisti tím, co děláte nebo pokud to pro vás není nezbytné.
Povolit odchozí spojení
Volba povolí všechna odchozí spojení. Na příchozí spojení budou aplikována pravidla. Tento režim poskytuje jistou úroveň bezpečnosti, ale nedokáže ochránit počítač před trojským koněm nebo softwarem, který posílá informace na internet, tudíž je nutné být opatrný při volbě používaného softwaru a otevírání příloh emailových zpráv.
Použít pravidla
Při zvolení režimu Používat pravidla , bude firewall filtrovat příchozí a odchozí spojení na základě nastavených pravidel. Tato pravidla mohou být nastavena na stránkách Správa filtrů a Definice filtrů . Tato volba je bezpečná, ovšem záleží na tom, jak jsou pravidla nastavena. Jsou-li nastavena špatně, je dokonce možné že se bude počítač chovat jakoby na něm žádný firewall nebyl a v takovém případě je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Zakázat všechna spojení
Volba Zakázat všechna spojení zakáže všechna příchozí i odchozí spojení. Budou blokována všechna spojení a počítač se bude chovat jakoby nebyl připojen k síti. Takové nastavení je velmi bezpečné, ale jeho praktické využití má význam pouze v případě, že si nepřejete využívat jakékoliv síťové spojení.

Tlačítko Upřesnit slouží k otevření dialogového okna zobrazujícího možnosti pokročilého nastavení aplikace. Pokud nejste pokročilý uživatel nebo pokud nemáte příslušné znalosti TCP/IP sítí, neměňte nastavené volby v tomto okně.

Volba Povolit zjišťování DNS slouží k automatickému překladu doménových jmen pro firewall. Pro svou činnost potřebuje TrustPort Personal Firewall převádět doménová jména a v tom případě je doporučeno mít tuto volbu vždy povolenou. V opačném případě riskujete, že váš počítač nebude komunikovat v lokální síti nebo po internetu správně.

Volba Povolit DHCP umožní fungování služby DHCP. Služba DHCP slouží k získání IP adresy při startu počítače nebo při jeho připojení k počítačové síti či internetu. Vyberte tuto volbu pokud ve své síti využíváte DHCP pro přidělování IP adres, nebo pokud se k internetu připojujete pomocí služby stanovující vaši IP adresu. Zakážete-li službu DHCP, váš počítač nebude schopen získat IP adresu z DHCP serveru a nebude možné navázat žádná spojení. Pokud se k lokální síti připojujete se statickou IP adresou, není nutné mít toto nastavení zapnuto a můžete ho zakázat. Pro podrobnosti o způsobu přidělování vaší IP adresy kontaktujte svého poskytovatele připojení k internetu nebo síťového administrátora.

Při použití režimu Používat pravidla postupuje implicitně firewall tak, že se pokusí založit spojení procházením nastavených pravidel a pokud žádné vhodné pravidlo nenajde, pokus o spojení zamítne. Toto chování lze změnit pomocí funkce Povolit neznámé spojení - spojení kterému nebude příslušet žádné pravidlo nebude implicitně blokováno, ale povoleno. Takové nastavení převrací logiku celého firewallu a má dopad na smysl všech nastavení. Tuto volbu používejte pouze v případě, že přesně víte, co děláte a rozpoznáte, kdy potřebujete tuto logiku opravdu měnit. Volba Zakázat neznámé spojení vrátí zpět původní nastavení firewallu. Pokud se pokusíte nastavit volbu Povolit neznámá spojení , bude zobrazena výstraha nabádající k opatrnosti při vybírání nežádoucího nastavení firewallu. Zakázat neznámé spojení, ale zeptat se firewall má sice zakázané všechna neznámá spojení, ale pokud se aplikace pokusí připojit k síti, zeptá se, zda má vytvořit pro tuto aplikaci nové pravidlo do definic filtrů.

Související odkazy

Hlavní stránka