Zobrazení síťové aktivity ( Traffic Watcher )

Stránka Zobrazení síťové aktivity slouží k zobrazení seznamu aktivních TCP/IP spojení. Všechna taková spojení jsou zobrazena v přehledné tabulce která je v určitých intervalech obnovována. Jsou zobrazeny informace jako protokol, stav, lokální a vzdálená adresa a odpovídající porty. V systému Windows XP je navíc zobrazeno jméno aplikace, která s daným spojením pracuje.

Pod tabulkou jsou ještě zobrazeny stručné statistiky o počtu aktivních TCP spojení a počtu TCP a UDP požadavků čekajících na spojení.

Aplikace TrustPort Personal Firewall umožňuje měnit způsob, jakým jsou aktivní spojení zobrazována. Abyste zobrazili okno s patřičnými nastaveními, stiskněte tlačítko Nastavení .

V tomto okně můžete měnit nastavení pro zobrazení seznamu aktivních síťových spojení:

Volba Význam
Zjišťovat doménová jména Funkce Zjišťovat doménová jména způsobí, že namísto IP adres budou zobrazena doménová jména tam, kde je to možné. Je-li tato volba zapnuta, bude obnovování informační obrazovky trvat déle.
Schovat naslouchající porty Tato volba způsobí, že se přestanou zobrazovat naslouchající porty.
Schovat nenaslouchající a nespojené aktivity Budou zobrazovány pouze aktivní nebo naslouchající porty.
Schovat TCP aktivitu Tato volba schová všechny TCP prvky.
Schovat UDP aktivitu Tato volba schová všechny UDP prvky.
Zobrazit pouze název aplikace Volba způsobí, že komunikace bude prezentována jako jméno spustitelného souboru aplikace, která s ní pracuje, bez cesty ke spustitelnému souboru. Volba je povolena pouze na systémech Windows XP nebo vyšších.
Zobrazit kompletni cestu k aplikaci Způsobí, že komunikace bude prezentována jako jméno spustitelného souboru aplikace, která s ní pracuje, včetně cesty ke spustitelnému souboru. Volba je povolena pouze na systémech Windows XP nebo vyšších.
Frekvence obnovování - Pomalu Nastaví nízkou obnovovací rychlost. Seznam bude obnoven každé dvě sekundy.
Frekvence obnovování - Normálně Nastaví střední obnovovací rychlost. Seznam bude obnoven každou sekundu. Toto je standardní nastavení.
Frekvence obnovování - Rychle Nastaví vysokou obnovovací rychlost. Seznam bude obnoven dvakrát za sekundu.

Související odkazy

Hlavní stránka